Sancti Thomae Aquinatis
SUMMA THEOLOGIAE

Prima Secundae Partis

Prooemium

1. De ultimo fine hominis.

2. De beatitudine hominis in quibus consistat.

3. De beatitudine quid sit.

4. De his quae exiguntur ad beatitudinem.

5. De adeptione beatitudinis.

6. De voluntario et involuntario.

7. De circumstantiis humanorum actuum in quibus voluntarium et involuntarium invenitur.

8. De voluntate quorum sit ut volitorum.

9. De motivo voluntatis.

10. De modo quo voluntas movetur.

11. De fruitione quae est actus voluntatis.

12. De intentione quae est actus voluntatis.

13. De electione quae est actus voluntat.is in comparatione ad ea quae sunt ad finem.

14. De consilio quod praecedit elpctionem.

15. De consensu qui est actus voluntatis in comparatione eorum quae sunt ad finem.

16. De usu qui est actus voluntatis in comparatione ad ea quae sunt ad finem.

17. De actibus imperatis a voluntate.

18. De bonitate et malitia humanorum actuum in generali.

19. De bonitate et malitia humanorum actuum interioris voluntatis.

20. De bonitate et malitia exteriorum actuum humanorum.

21. De his quae consequuntur actus humanos ratione bonitatis et malitiae.

22. De passionibus animae in generali Et primo de subiecto earum scilicet.

23. De diferentia passionum ab invicem.

24. De bono et malo circa passiones animae.

25. De ordine passionum ad invicem.

26. De passionibus animae in speciali. Et primo de amore.

27. De causa amoris.

28. De effectibus amoris.

29. De odio.

30. De concupiscentia.

31. De delectatione secundum se.

32. De causa delectationis.

33. De effectibus delectationis.

34. De bonitate et malitia delectationum.

35. De tristitia seu dolore secundum se.

36. De causis tristitiae seu doloris.

37. De effectibus doloris seu tristitiae.

38. De remediis tristitiae seu doloris.

39. De bonitate et malitia tristitiae seu doloris.

40. De passionibus irascibilis. Et primo de spe et desperatione, scilicet.

41. De timore secundum se.

42. De obiecto timoris.

43. De causa timoris.

44. De effectibus timoris.

45. De audacia.

46. De ira secundum se.

47. De causa effectiva irae et de remediis ejus.

48. De effectibus irae.

49. De habitibus in generali quantum ad substantiam eorum.

50. De subiecto habituum.

51. De causa habituum quantum ad generationem ipsorum.

52. De causa habituum quantum ad augmentum.

53. De corruptione et diminutione habituum.

54. De distinctione habituum.

55. De virtutibus quantum ad suas essentias.

56. De subiecto virtutis.

57. De distinctione virtutum intellectualium.

58. De distinctione virtutum moralium ab intellectualibus.

59. De distinetione virtutum moralium secundum comparationem ad passiones.

60. De distinctione virtutum moralium ad invicem.

61. De virtutibus cardinalibus.

62. De virtutibus theologicis.

63. De causa virtutum.

64. De modo virtutum.

65. De connexione virtutum.

66. De aequalitate virtutum.

67. De duratione virtutum post hanc vitam.

68. De donis.

69. De beatitudinibus.

70. De fructibus.

71. De peccatis et vitiis secundum se.

72. De distinctione peccatorum et vitiorum.

73. De comparatione peccatorum ad invicem.

74. De subiecto peccatorum sive vitiorum.

75. De causis peccatorum in enerali.

76. De ignorantia quae est causa peccati ex parte rationis.

77. De causa peccati ex parte appetitus sensitivi.

78. De causa peccati quae est ex parte voluntatis quae dicitur malitia.

79. De causis exterioribus peccatí ex parte Dei.

80. De causa peccati ex parte diaboli.

81. De causa peccati ex parte hominis, et de traductione peccati originalis cuius homo est causa per originem.

82. De peccato originali quantum ad suam essentiam.

83. De subiecto originalis peccati.

84. De causa peccati secundum quod unum peccatum est causa alterius.

85. De effectibus peccati quantum ad corruptionem boni naturae.

86. De effectu peccati quantum ad maculam animae.

87. De effectu peccati quantum ad reatum poenae et de ipso reatus poenae.

88. De peccatis quae distinguuntur secundum reatum poenae et de venialibus per comparationem ad mortale.

89. De veniali peccato secundum se.

90. De exteriori principio actuum movente ad bonum scilicet de lege in communi quantum ad ejus essentiam.

91. De legum diversitate.

92. De effectibus legis.

93. De legibus in speciali quantum ad leges singulares et de ipsa lege aeterna.

94. De lege naturali.

95. De lege humana secundum se.

96. De lege humana quantum ad eius potestatem.

97. De mutatione legum.

98. De veteri lege secundum se.

99. De lege veteri quantum ad praecepta eius scilicet de praeceptorum eius distinctione.

100. De praeceptis veteris legis et de moralibus.

101. De praeceptis caeremonialibus veteris legis secundum se.

102. De praeceptis caeremonialibus quantum ad suas causas.

103. De praeceptis caeremonialibus quantum ad eorum durationem.

104. De praeceptis indicialibus in communi.

105. De praeceptis iudicialibus quantum ad ipsorum rationem.

106. De lege nova scilicet Evangelii secundum se.

107. De comparatione legis novae ad veterem.

108. De his quae continentur in lege nova.

109. De principio exteriori humanorum actuum per quod iuvamur ad recte agendum scilicet de gratia quantum ad eius necessitatem.

110. De gratia Dei quantum ad eius essentiam.

111. De divisione gratiae.

112. De gratia quantum ad eius causam.

113. De gratia quantum ad eius effectus. Et primo de iustificatione impii quae est effectus gratiae operantis.

114. De merito quod est effectus gratiae cooperantis.